dissabte, de novembre 06, 2004

el cranc

nom-le tote d'sevér la Gia V.
Tiu béb mats et illu em-le i.
er Tsaru em-le arrobs et Nevle.
At nela carros al senó?
Ri ha rajti pert meveu q'al,
Ateo pledàb, mot al senó?
Aneu q'sea vema lato terp mes, aneu q'se la...