dijous, de juliol 23, 2009

s'han pirat els pirates?

I de cop, suats, vam
despertar.

I al mirall, davant, vam
resseguir
l'únic rastre
que quedava:

El fragil mapa
del dormir,
enterrat
a la nostra galta.